Стадії проектних робіт: послідовність

Зведення тієї чи іншої будівлі в обов’язковому порядку має проводитись за проектом. Тільки в цьому випадку вважається, що ця будівля зводиться легально. Проектування ангарів, проектування громадських споруд, проектування індивідуальних житлових будинків – усі вони мають зводитися строго за проектом.

Проектні роботи – дуже важлива частина будь-якого будівництва, оскільки вона гарантує дотримання всіх необхідних будівельних норм встановлених у країні. Проектні роботи складаються з безлічі різних стадій, що у кінцевому результаті утворюють єдиний процес.

Перша стадія – передпроектна. На цій стадії відбувається створення проектної пропозиції та організовується робота замовника з архітектором. Також передпроектна стадія передбачає підготовку певного набору ескізів (плани поверхів, габаритні розміри всіх приміщень, проектування приміщень тощо), на основі яких буде виконано ескізний проект. Далі виконують складання технічного завдання на проектування та підготовку документації, що описує економічне обґрунтування інвестицій.

Друга – проектна. Вона може виконуватись у кілька етапів. Проектування, що складається з однієї стадії полягає в розробці робочого проекту, що поєднує в собі всі вищеописані види робіт. Таке проектування зазвичай використовується для реалізації невеликих проектів. Що стосується двостадійного, то в ньому проектування та підготовка всієї документації виконується у кілька етапів. На одному з етапів виконується розробка проекту та ухвалюються рішення щодо основних питань наступного характеру:

інженерних;
планувальних;
конструктивних;
та інших.

Провівши аналіз отриманої інформації та додатково провівши спеціальні дослідницькі заходи, інженери формують спільну думку щодо можливості використання ділянки для зведення тієї чи іншої будівлі. Після цього проект подається на перевірку до відповідних державних органів. Далі потрібно виконати підготовку робочих документів. Цей пакет документів складається з детальних креслень, робочих кошторисів, дозволів щодо різних робіт тощо.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours